Genbrug fra Midt er livsvigtig hjælp i Afrika

Af freelance journalist Børge Guldbrandt Andersen

Hvert år indsamler Region Midts grønne genbrugere – Gokke og Bjarne - tonsvis af brugt hospitalsudstyr, skolemøbler, kontorudstyr og computere. 90 % bliver genbrugt i udviklingslande, og 10 % bliver genbrugt på Midt-institutioner.

Udstyret spænder bredt - fra brugte plasticdunke til komplette anæstesiapparater. Og omfanget er stort – cirka 350 tons bliver samlet ind hvert år.

 

Graham Mitchell, som bliver kaldt Gokke, og Bjarne Jespersen er de praktiske ildsjæle bag den unikke genbrugsordning, som er den eneste af sin art blandt regionerne i Danmark.
De kører regionen tynd for at hente brugbart udstyr, som ellers ville blive smidt ud. Genstandene ender i containere til Afrika, Asien og Østeuropa, eller de bliver midlertidig opmagasineret på et lager i Viby eller i Viborg. Her bliver de mere kostbare og tekniske artikler renoveret, renset og genanvendt.-
Alle de ting, vi sender af sted, er brugbare og fungerer, forsikrer Gokke, mens han er ved at losse brugte sygehussenge, kørestole, rollatorer og krykker fra Viborg Sygehus ud af lastbilen og ind i en 40 fods container i Hammel. Containeren skal fragtes til Gambia i Vestafrika om et par dage.
Tidligere på morgenen er Bjarne ankommet med en lastbil fuld af brugte sovebrikse, stole, borde og sofaer fra Psykiatrisk Hospital, som stuves ind i containeren.
Omfordelingen foregår i Hammel, hvor foreningen Gambias Venner har en container stående permanent i industrikvarteret.- I 2007 modtog vi 526 kubikmeter udstyr fra InterGen eller det samme som otte 40 fods containere, fortæller Per Hausmann fra Gambias Venner. Han er frivillig med årelangt ansvar for containerforsendelserne fra Hammel-depotet.

Mønstereksemplet Horsens Sygehus

Samarbejdet med Gambias Venner er effektivt.

-          Når vi kommer i vore to lastbiler, så har Per Hausmann sørget for at få frivillige hjælpere fra Gambias Venner med til at slæbe ud af lastbilerne og ind i containeren. Det tager en halv time, og vi kan køre videre til næste opsamling, fortæller Gokke.

På samme måde er samarbejdet med Horsens Sygehus blevet et mønstereksempel.

-          Bjarne ringer dagen i forvejen, og når han ankommer med lastbilen, har pedellerne kørt tingene frem. Pedellerne har placeret kasser og paller på ét sted, sorteret udstyret, og pedellerne hjælper med at slæbe tingene ind i lastbilen. Efter 10-12 minutter er Bjarne klar til at køre til næste opsamlingssted.

Men så enkelt er det ikke alle steder.

-          På mange sygehuse og institutioner har vi store problemer, fordi vi skal hente tingene i mange forskellige afdelinger. Det dur ikke. Det tager for meget tid. Hvis vi skal nå alle institutioner i Region Midt, så må vi have hjælp: Tingene skal placeres ét sted, og de skal være sorterede. Vi er ikke flyttemænd, der skal rende rundt på sygehusene og finde tingene frem, og vi bliver ikke yngre, fastslår Gokke en smule ophidset, men med et glimt i øjet.

Efter at regionen blev en realitet i 2007, har de to grønne genbrugere fået et langt større geografisk område at dække. Også alderen tærer på fysikken: Gokke blev 60 år i sommer, mens Bjarne er midt i 50’erne. Deres mål er, at alle Midt-institutioner skal have mulighed for at komme af med deres genbrug på en forsvarlig måde.

Gratis lager-afhentning

Hovedlageret i Region Midt ligger på Erik Glippingsvej i Viborg.

-          Lageret er på 1500 kvm., og det er mere end en fordobling i forhold til lagerpladsen, dengang Århus Amt eksisterede. Da vi overtog lageret, troede jeg, at det var alt for stort. Men som du kan se, så er der fyldt godt op, og vi er begyndt at stable tingene op i reolhøjder for at få mere plads, fortæller Gokke, mens vi vandrer gennem hallen.

Alle Midt-institutionerne er velkommen til at tage tingene i øjesyn og erhverve sig gratis stole, borde, reoler, pc’ere og meget andet værdifuldt udstyr. Man skal blot ringe til Gokke, mobil 2085 3257,  for at få en aftale om at gennemse tingene tidligt om morgenen eller sidst på eftermiddagen.

 

Gokkes afrikanske mausoleum

Gokke har som leder af InterGen opbygget et omfattende netværk til hjælpeorganisationer, ngo’ere og frivillige organisationer. Han har været på inspektionsrejse et par gange, hvor han bl.a. har set, hvordan udstyret bliver brugt.

-          Når jeg ser, at nogle af vores vippesenge og kørestole er blevet kasseret og lagt ind i et mørkt rum på hospitalet i Arusha i Tanzania, så bliver jeg sur.  Jeg fortæller dem, at det handler om elementær rengøring og vedligehold, men personalet skændes om, hvem der skal gøre det, og imens går tingene i stykker.

Rummet for kasseret udstyr i Arusha bliver kaldt Gokkes mausoleum.

- Men ellers er jeg ret stolt over det arbejde, vi gør, fordi det meste fungerer, og det er en livsvigtig håndsrækning for modtagerne.  

Internationalt genbrug

InterGen står for internationalt genbrug. Genbruget blev sat i system første gang i 1994, da sygeplejerske Merete Trolle, som i mange år har arbejdet i Tanzania, fik en aftale med daværende amtsborgmester Ib Frederiksen om at levere brugt udstyr til sygehusene i Arusha i Tanzania. Siden er genbruget blevet udvidet til en række andre lande i Afrika.

I dag er hovedmodtagerne først og fremmest Gambia, Somalia og Tanzania og dernæst Liberia, Angola, Eritrea og Ghana. Også Afghanistan, Mongoliet og Irak modtager udstyr.

To lastbiler med udstyr bliver sendt til Polen hvert år, og Litauen har, via et årelangt samarbejde med Viborg Sygehus og sygehusdirektør Jens Anton Dalgaard som primus motor, modtaget 8-10 lastbilsforsendelser hvert år.

PC-genbrug

I 2007 indsamlede Gokke og Bjarne 135 tons computere og elektronik på Midt-institutioner. 105 tons blev genanvendt efter at harddiskene var renset og slettet. En del af udstyret får andre Midt-institutioner gavn og glæde af, men det meste bliver sendt til Afrika og Østeuropa. Resten bliver sendt til pc-skrot, hvor delene bliver skilt ad og genanvendt som metaller.