ANNONCER I MEDLEMSNYT OG HJEMMESIDE

Bliv annoncør i Medlemsnyt, der p.t. udkommer 1 gang årligt i juni måned og støt på den måde foreningens arbejde i Gambia. Foreningen håber på et senere tidspunkt at få råd til også at udsende et nummer i oktober/november måned, når økonomien er til det. Oplaget ligger på omkring 800 stk. pr. gang og Medlemsnyt tilsendes alle foreningens medlemmer og sponsorer samt uddeles ved arrangementer, til interesserede og fordeles på div. hoteller i Gambia .

Medlemsnyt

Prisen for annonce pr. gang:                                                      sort/hvid                            farve

1/2 side koster                                                                             kr.   400,00                       kr. 500,00

1/1 side koster                                                                             kr.   800,00                       kr. 1000,00

1/1 bagside                                                                                  kr.  2500,00                      kr. 3000,00

Hjemmeside

Vores hjemmeside har et besøgstal  mellem 500-700 unikke besøgende pr måned

Banner på hjemmesidens forside  250x300 pixel  pr år   kr. 3500,00

Henvendelse angående banner bedes rettet til:  

Heidi Pacchiarini       tlf. 41 41 64 87          webansvarlig@gambias-venner.dk