Foreningens kontaktpersoner:

John Møller, Solbakkevej 71, 4700 Næstved tlf. 55 72 63 38
Bente Møller, Solbakkevej 71, 4700 Næstved tlf. 55 72 63 38
Momodou Camara, Charlottemunksvej 20, 3. th., 2400 København NV,       tlf. 35 82 92 10
Jette Sørensen, Novrupvej 44, 6705 Esbjerg Ø tlf. 75 13 43 69

Ruthy Søgaard, Søndermarksgade 40, 8643 Ans by

tlf. 86 87 06 30
Inga Nielsen Bendorff, Fredensgade 13A, 6705 Esbjerg Ø tlf. 22 39 25 31
 
 

Beskrivelse af kontaktpersonernes arbejdsopgaver

Da bestyrelsens arbejdsradius har vist sig at dække området i og omkring, hvor de pågældende er bosat, og da vi samtidig er en landsdækkende forening, har vi ment at der var behov for et antal kontaktpersoner rundt i landet

Kontaktpersonerne er fordelt rundt i landet hvor vi ikke er særlig godt repræsenteret og skal løse nogle af de problemer som opstår ved ikke at være nok kendt ude omkring.
Problemerne har bl.a. været manglende gennemslagskraft i de områder, som bestyrelsen ikke har kunnet dække og det har givet problemer med at gøre foreningens og dens arbejde bedre kendt, således at det var muligt at skaffe flere medlemmer og sponsorer.
Meningen med jobbet som kontaktperson er også, at de skal være med til at skaffe foreningen udstyr til afsendelse i container til Gambia inden for skolesektoren, hospitalssektoren samt handicap- og plejesektoren.

 

 Kontaktpersonen opgaver er bl.a. følgende:

·         Være foreningens ambassadør i det enkelte område.

·         Være med til at skabe kontakt mellem interesserede i området og bestyrelsen.

·         Være med til at gøre foreningen Gambias Venner og dens arbejde kendt i lokalområdet.

·         Være med til at skaffe flere medlemmer.

·         Være med til at skaffe flere sponsorer til skolebørn i Gambia.

·         Være med til evt. at modtage/afhente ting til foreningen i lokalområdet.

·         Være med til at skaffe annoncører til foreningens medlemsblad.

Som kontaktperson må man ikke samtidig være med i andre foreninger, med samme formål og interesser som Gambias Venner. Man må heller ikke selv have lignende projekter kørende og man skal arbejde loyalt for Gambias Venners formål og interesser.

Vedrørende sponsorskaber er det sponsoransvarlig som man skal kontakte og endelig er det containeransvarlig med hensyn til udstyr til Gambia.

Vi håber oplysningerne giver et indtryk af opgaverne og står gerne til rådighed med yderligere oplysninger og hjælp.

Med venlig hilsen

Hamadi Vincent Bah
Formand