Medlemskontingent 2017

Gambias Venner har rigtig meget gang i aktiviteterne og får at kunne fortsætte dette arbejde har vi brug for både flere sponsorer, men især også medlemmer, så vi kan fastholde aktivitetsniveauet og måske endda øge dette, men det kræver flere nye medlemmer.

Bestyrelsen håber at mange nye medlemmer vil melde sig i den kommende tid, når bestyrelsen og foreningens kontaktpersoner går i gang med at hverve flere medlemmer.

Det er af utrolig stor vigtighed med flere medlemmer, for det har stor betydning for bestyrelsens arbejde med at hjælpe Gambia.

Kontingentet for 2017 er som følger:

Pr person kr. 100,00

Firmaer    kr. 200,00

Vi håber på at modtage yderligere nye indbetalinger fra forhåbentlig mange nye medlemmer i det kommende år og her kan alle nuværende medlemmer og sponsorer være
med til at forbedre dette, ved at lave PR for foreningen og dens virke i Gambia.

Medlemmerne og deres kontingent, samt ikke mindst interesse for at hjælpe gambianerne i Gambia, er noget af det der skal til for at skabe en slagkraftig forening, hvis virke kan ses.

Kasserer:
Erling Korsgaard Nielsen

Exnersgade 61, st. tv.,
6700 Esbjerg

mail:
kasserer@gambias-venner.dk

Husk at meddele adresseændring til kassereren.

Betaling via homebanking

Bestyrelsen har på baggrund af tidligere henvendelser gjort det muligt for medlemmer og sponsorer, at betale medlemskontingent, sponsorskab eller ekstrabidrag via homebanking.

Foreningens girokort er påført 82 og sammen med foreningens gironummer 6284000, fungerer ikke ved overførslerne, man skal i stedet for 82 benytte 01 og så foreningens gironummer 6284000 og så kan det lade sig gøre at få indbetalingen gennemført.

Der ud over har du mulighed for via homebanking at overføre direkte fra din egen konto til foreningens konto.

Her skal du benytte registreringsnummeret 0910 samt konto nummer 6284000.

© 2017 www.gambias-venner.dk